αναζήτηση

Αναζήτηση στον χώρο αυτό

Smart backups in SQL Server 2017

Blog Post - Fri 05 Oct 2018 15:29

Σε αυτό το επεισόδιο SQL Server in Greek θα θούμε την δυνατότητα που έχουμε για να υλοποιήσουμε έξυπνα backups στον SQL Server 2017 και μετά.


1 
help from us

Share it: