αναζήτηση

Αναζήτηση στον χώρο αυτό

44 SQL Server White Papers

Blog Post - Tue 20 Apr 2010 15:42

from msdn Accessing SQL Server Databases with PHP Auditing in SQL Server 2008 Best Practices for Data Warehousing with SQL Server 2008 Connectivity Options for Microsoft SQL Server 2008 Integration Services Consolidation Guidance for SQL Server Consolidation Using SQL Server 2008 Cryptography in SQL Server Data Access Tracing in SQL Server 2008 Database Encryption in SQL Server 2008 Enterprise Edition Embedding SQL Server 2008 Express in an Application Engine Separation of Duties for the Applica ...

Tags:

Microsoft SQL Server 2012 Internals

Book - Sat 01 Jan 2000 00:00

Dive deep inside the core engine of Microsoft SQL Server 2012—and put that practical knowledge to work. Led by a team of SQL Server experts, you’ll learn the skills you need to exploit key architectural features. Go behind the scenes to understand internal operations for building, expanding, shrinking, and moving databases—whether you’re a database developer, architect, or administrator.

Tags:

SQL Server 2016 CTP3 In-Memory OLTP Internals Whitepaper

SQL News - Thu 21 Jan 2016 20:55

Ένα αρκετά ενδιαφέρον whitepaper που όπως ξεκάθαρα αναφέρει και ο τίτλος του μιλάει για το In-Memory OLTP και το οποίο είναι γραμμένο από την αγαπητή Kalen.


1 
help from us

Share it: