αναζήτηση

Αναζήτηση στον χώρο αυτό

Description of the Replay Markup Language (RML) Utilities for SQL Server

Resource - Tue 21 Aug 2012 00:00

The Microsoft SQL Server support team uses several internally written utilities to ease the work that is related to a typical customer support case. This article describes one utility suite that is called the Replay Markup Language (RML) Utilities for Microsoft SQL Server. Database developers and system administrators can use the RML Utilities for SQL Server to work with SQL Server 2000, SQL Server 2005, and SQL Server 2008.


RML Utilities for SQL Server (x86)

Download - Tue 21 Aug 2012 00:00

Tools to help database administrators manage the performance of Microsoft SQL Server.


RML Utilities for SQL Server (x64)

Download - Tue 21 Aug 2012 00:00

Tools to help database administrators manage the performance of Microsoft SQL Server.


Free “How to Become an Exceptional DBA (2nd ed.)” eBook

Blog Post - Sun 01 Nov 2009 23:05

After a very popular first article on tools for the DBA, David Bird is back with a list of some utilities you might find very handy for working with SQL Server. Free “How to Become an Exceptional DBA (2nd ed.)” eBook Download your copy and a free trial of Red Gate SQL Backup for robust SQL Server database backups. ...

Tags:

Understanding the Dedicated Administrator Connection - DAC

Blog Post - Tue 26 Aug 2014 00:09

Κάθε SQL Server DBA έχει στην συλλογή του διάφορα εργαλεία για να κάνει την καλύτερα την ημερήσια δουλεία του. Ένα από αυτά είναι και τo Dedicated Administrator Connection (DAC). Πόσοι όμως ξέρουν τι είναι αυτό και πως πρέπει να χρησιμοποιείται;

Tags:

Getting Started : Writing T-SQL (Part 1)

Blog Post - Tue 17 Feb 2015 22:57

Αυτή η σειρά από posts, έχει σκοπό να βοηθήσει κάποιον να κάνει τα πρώτα του βήματα στην χρήση του Microsoft SQL Server και να κάνει μια γνωριμία με την Τransact-SQL.

Tags:

1 
help from us

Share it: