αναζήτηση

Αναζήτηση στον χώρο αυτό

The Plan Cache Internals and Management

Blog Post - Sun 15 Jul 2018 15:23

Κάθε φορά που στέλνουμε ένα Transact SQL statement να εκτελεστεί σε ένα SQL Server instance είναι γνωστό ότι ένα από τα βασικά components του SQL Server Database Engine αναλαμβάνει την διαδικασία αυτή και αυτό δεν είναι άλλο από τον Query Optimizer. Αυτός αναλαμβάνει να μετατρέψει το δεδομένο T-SQL statement σε μια σειρά από logical operators οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για την εκπλήρωση της εκτέλεσης του T-SQL statement. Αυτή η σειρά των logical operators είναι γνωστή σαν Query Execution Plan.

Tags:

Do you have "Optimize for Ad Hoc Workloads" on SQL Server 2008 & R2 instances?

Blog Post - Tue 30 Aug 2011 00:23

Πριν από ένα μήνα είχα αναρτήσει μια δημοσκόπηση στο site του SqlSchool.gr με την εξής ερώτηση: Έχετε ενεργοποιήσει το "Optimize for Ad Hoc Workloads" στα instances του SQL Server 2008 & R2 που έχετε;...

Tags:

Tip of the Day: What DBCC FREEPROCCACHE does?

Blog Post - Mon 16 May 2011 09:02

Διαγράφει από την στοιχεία από την plan cache. Αυτό μπορεί να γίνει είτε για όλα τα στοιχεία, είτε για συγκεκριμένο plan, είτε για όλα όσα αφορούν συγκεκριμένο resource pool.

Tags:

SQL Server 2012 – Database Engine Tuning Advisor Enhancements

Blog Post - Wed 16 Nov 2011 13:33

Ένα από τα εργαλεία τα οποία έχουμε στην διάθεση μας για να κάνουμε tuning τον SQL Server είναι και ο Database Engine Tuning Advisor (DTA). Ένα αρκετά καλό εργαλείο που μπορείς εύκολα να πάρεις σχεδόν άμεσα απάντηση που θα σου βελτιώνει το performance στα queries σου. Μέχρι τώρα η τροφή που έπρεπε να δώσεις στο εργαλείο αυτό ήταν ή ένα trace workload ή ένα script με τα queries που ήθελες να ελέγξεις.

Tags:

Tip of the Day: What DBCC FREESYSTEMCACHE does?

Blog Post - Tue 17 May 2011 14:31

Καθαρίζει όλα τα μη ενεργά/χρησιμοποιούμενα περιεχόμενα (cache entries) από όλες τις cache. Αν και ο SQL Server ενεργεί προκαταβολικά ώστε να γίνει αυτό, εντούτοις μπορώ χειροκίνητα να το κάνω αυτό εκτελώντας την DBCC FREESYSTEMCACHE ...

Tags:

SQL Server 2016 New features - The sys.dm_exec_function_stats DMV

Blog Post - Thu 15 Oct 2015 23:56

Τα User Defined Functions (UDF) είναι γνωστά στους περισσότερους. Η χρήση τους είναι μεγάλη αλλά αρκετές φορές χρησιμοποιούνται λάθος κυρίως λόγο της άγνοιας που υπάρχει γύρω από την εκτέλεση ενός UDF και ιδιαίτερα όταν αυτό εμπλέκεται μέσα σε ένα query.


Troubleshooting with the Plan Cache

Web Cast - Sun 29 Jul 2018 00:00

The plan cache can be a useful source of information when you are troubleshooting query performance problems. This video covers issues you should be aware of when using the plan cache as a troubleshooting tool, in addition to performance problems that may arise in the plan cache itself.

Tags:

1 
help from us

Share it: