αναζήτηση

Αναζήτηση στον χώρο αυτό

What's New in SQL Server 2016 Maintenance Plans

Web Cast - Sun 31 Jan 2016 00:00

Το συγκεκριμένο web cast ξεκίνησα να το γράψω σαν άρθρο αλλά στην πορεία σκέφτηκα να γίνει web cast καθώς θα έβγαινε αρκετά μεγάλο για ανάγνωση. Σε κάθε περίπτωση όμως δείχνει τις νέες προσθήκες που υπάρχουν σε μια διαδικασία που αρκετοί χρησιμοποιούν και που επιτέλους αρχίζει να προσεγγίζει όλο και περισσότερο την πραγματικότητα


1 
help from us

Share it: