αναζήτηση

Αναζήτηση στον χώρο αυτό

Using Power BI Desktop and Google Analytics data to produce info in less than 2 minutes (VIDEOS)

Blog Post - Sat 06 Feb 2016 16:50

Σε λιγότερο από 2 λεπτά χρησιμοποιώντας το Power BI μπορώ να έχω απίστευτες πληροφορίες διαβάζοντας τα δεδομένα που έχω στα Google Analytics


Using Google Analytics in Power BI Portal

Web Cast - Sat 13 Feb 2016 00:00

Πολλά καλούδια υπάρχουν στο Power BI Portal για να δούμε μερικά από αυτά


Using Power BI Desktop and Google Analytics data to produce interactive map in 2 minutes

Web Cast - Sat 06 Feb 2016 00:00

Σε λιγότερο από 2 λεπτά χρησιμοποιώντας το Power BI μπορώ να έχω απίστευτες πληροφορίες διαβάζοντας τα δεδομένα που έχω στα Google Analytics


Using Power BI and Google Analytics to get New and Return Users graph in less than 2 minutes

Web Cast - Sat 06 Feb 2016 00:00

Σε λιγότερο από 2 λεπτά χρησιμοποιώντας το Power BI μπορώ να έχω απίστευτες πληροφορίες διαβάζοντας τα δεδομένα που έχω στα Google Analytics


Using Power BI and Google Analytics to get info about the Browser used by Ages in your site in less than 2 minutes

Web Cast - Sat 06 Feb 2016 00:00

Σε λιγότερο από 2 λεπτά χρησιμοποιώντας το Power BI μπορώ να έχω απίστευτες πληροφορίες διαβάζοντας τα δεδομένα που έχω στα Google Analytics


1 
help from us

Share it: