αναζήτηση

Αναζήτηση στον χώρο αυτό

SQL Server - SQL Azure Database and GDPR

Blog Post - Mon 11 Sep 2017 14:34

Όλο και περισσότεροι τον τελευταίο καιρό ασχολούνται με το επερχόμενο GDPR (General Data Protection Regulation) το οποίο έχει εγκριθεί από την ΕΕ και τίθεται σε ισχύει το Μάρτιο 2018.

Tags:

SQL Vulnerability Assessment Tool in SSMS 17.4

Blog Post - Tue 12 Dec 2017 14:23

Σε κάθε νέα έκδοση του SSMS μπαίνουν νέα καλούδια που λαμβάνουν άλλες φορές μεγάλη δημοσιότητα και άλλες μικρή. Το συγκεκριμένο καλούδι έχει λάβει σχετικά καλή δημοσιότητα αλλά πρέπει να πάρει ακόμα περισσότερη κατά την γνώμη μου και για αυτό γράφω το συγκεκριμένο άρθρο.


Microsoft SQL Family and GDPR

Web Cast - Sun 08 Oct 2017 00:00

Σε αυτό το webcast παρουσιάζουμε τις τεχνικές δυνατότητες που έχει η οικογένεια των Microsoft SQL products ώστε να είναι σύνομη με τις αρχές του GDPR

Tags:

1 
help from us

Share it: