αναζήτηση

Αναζήτηση στον χώρο αυτό

Upgrading a previous version instance of SQL Server to SQL Server 2012

Blog Post - Wed 10 Oct 2012 15:39

Όλο και περισσότεροι πλέον ενδιαφέρονται να μεταβούν στην έκδοση 2012 του SQL Server. Έχω αρκετές πλέον ερωτήσεις για το θέμα αυτό και νομίζω ότι πλέον είναι σκόπιμο να γράψω κάποιες γραμμές.

Tags:

SQL Server 2012 SP1 CTP Express Page

Download - Thu 20 Sep 2012 00:00

Microsoft SQL Server 2012 Express with Service Pack1 is a free and feature-rich database for developing and deploying SQL Server 2012.


SQL Server 2012 SP1 CTP4 Now Available

Blog Post - Thu 20 Sep 2012 23:07

Από το Ιούνιο έχει ξεκινήσει να δίνει στο κοινό η Microsoft σε CTP έκδοση το SP1 για τον SQL Server 2012. Σήμερα έβγαλε την επόμενη έκδοση (CTP4). Πέρα όμως από τον αναμενόμενο σκοπό των SPs σε αυτό υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα που σπάνια εμφανίζεται στον SQL Server. Με αυτό το SP1 – CTP4 έρχονται και Νέες δυνατότητες.

Tags:

Beginning SQL Server 2012 for Developers

Book - Sat 01 Jan 2000 00:00

Beginning SQL Server 2012 for Developers is the perfect book for developers new to SQL Server and planning to create and deploy applications against Microsoft’s market-leading database system for the Windows platform. Now in its third edition, the book is enhanced to cover the very latest developments in SQL Server 2012. Also new in the book is coverage of the no-cost Express Edition. Whether you have no knowledge of databases, or have knowledge of desktop databases such as Microsoft Access, or even come from another brand such as Oracle Database, Beginning SQL Server 2012 for Developers provides the insights to get up and running with SQL Server 2012. Within the book, there are plenty of examples of tasks that developers routinely perform. You’ll learn to create tables and indexes, and best practices for securing your valuable data. You’ll learn design tradeoffs and find out how to make sound decisions resulting in scalable databases and maintainable code. Beginning SQL Server 2012 for Developers takes you through the entire database development process, from installing the software to creating a database to writing the code to connect to that database and move data in and out. By the end of the book, you’ll be able to design and create solid and reliable database solutions using SQL Server 2012.

Tags:

SQL Server 2012 SP1 CTP4 Now Available

SQL News - Thu 20 Sep 2012 23:00

Από το Ιούνιο έχει ξεκινήσει να δίνει στο κοινό η Microsoft σε CTP έκδοση το SP1 για τον SQL Server 2012. Σήμερα έβγαλε την επόμενη έκδοση (CTP4).
Πέρα όμως από τον αναμενόμενο σκοπό των SPs σε αυτό υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα που σπάνια εμφανίζεται στον SQL Server. Με αυτό το SP1 – CTP4 έρχονται και Νέες δυνατότητες όπως


Implement Database Mirroring in SQL Server 2008

Blog Post - Mon 07 Dec 2009 23:16

Ένα από τα πράγματα τα οποία προσωπικά θεωρώ από τα διαμάντια του SQL Server που έχουμε διαθέσιμα από την έκδοση του SQL Server 2005 (Standard & Enterprise) SP1 είναι το Database Mirroring. Μέχρι την εμφάνιση του για να έχω αυτό που όλοι θέλουμε και δεν είναι άλλο από το database availability έπρεπε να καταφύγουμε σε κάποιες λύσεις όπως...

Tags:

SQL Server What Else?

Blog Post - Thu 17 Nov 2016 23:59

Χθες ήταν μια σημαντική ημέρα για τον SQL Server καθώς στο CONNECT(); //2016 ανακοινωθήκαν δύο εξαιρετικής σημασίας πράγματα. Το πρώτο αφορά αυτό που ονομάζει η Microsoft σαν Consistent Programmability Surface Area Across all Editions και το δεύτερο αφορά την SQL Server vNext edition τόσο σε Windows OS όσο και σε Linux OS.

Tags:

1 
help from us

Share it: