αναζήτηση

Αναζήτηση στον χώρο αυτό

Α small tip about colors meaning on execution plan icons/operators

Blog Post - Thu 06 Sep 2018 14:54

Κάθε φορά που διαβάζουμε ένα execution plan βλέπουμε διάφορα icons (operators) τα οποία έχουν διάφορα χρώματα. Τα χρώματα αυτά υποδηλώνουν την κατηγορία που ανήκει ο κάθε operator.


1 
help from us

Share it: