αναζήτηση

Αναζήτηση στον χώρο αυτό

Α small tip about colors meaning on execution plan icons/operators

Blog Post - Thu 06 Sep 2018 14:54

Κάθε φορά που διαβάζουμε ένα execution plan βλέπουμε διάφορα icons (operators) τα οποία έχουν διάφορα χρώματα. Τα χρώματα αυτά υποδηλώνουν την κατηγορία που ανήκει ο κάθε operator.


Protect yourself from accidental query execution on production environment using colors in SSMS

Web Cast - Sun 21 Feb 2016 00:00

Πόσες φορές έχεις γράψει ένα query σε λάθος instance και πόσες φορές έχεις πει γιατί δεν πρόσεξα περισσότερο;

Tags:

1 
help from us

Share it: