αναζήτηση

Αναζήτηση στον χώρο αυτό

Output Window in New SSMS 17.x

Blog Post - Wed 16 Aug 2017 13:11

Ένα τα νέα features που έχει το SQL Server Management Studio στις εκδόσεις 17.x και το οποίο έχω αγαπήσει αρκετά είναι ότι πλέον μπορώ να δω τα queries που εκτελούνται κάθε φορά που κάνω click σε μια επιλογή στο Object Explorer window.


1 
help from us

Share it: