Από το Ιούνιο έχει ξεκινήσει να δίνει στο κοινό η Microsoft σε CTP έκδοση το SP1 για τον SQL Server 2012. Σήμερα έβγαλε την επόμενη έκδοση (CTP4).
Πέρα όμως από τον αναμενόμενο σκοπό των SPs σε αυτό υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα που σπάνια εμφανίζεται στον SQL Server. Με αυτό το SP1 – CTP4 έρχονται και Νέες δυνατότητες όπως

Cross-Cluster Migration of AlwaysOn Availability Groups for OS Upgrade

Με αυτό μας δίνετε η δυνατότητα να κάνουμε migrate υπάρχουσες υποδομές AlwaysOn στο νέο Windows Server Failover Clustering (WSFC) cluster (Windows Server 2012 cluster) με το μικρότερο δυνατό downtime. Μάλιστα για αυτό αναμένουμε ένα white paper μέσα στον Οκτώβριο με περισσότερες λεπτομέρειες.

Selective XML Index

Είναι ένας νέος τύπος XML index ο οποίος βελτιώνει κατά πολύ τα queries που γίνονται σε xml data στον SQL Server εστιασμένος στα μεγάλα xml. Βελτιώνει το scalability με το να μειώνει το storage cost.

DBCC SHOW_STATISTICS works with SELECT permission

Μέχρι τώρα για να μπορέσει κάποιος να εκτελέσει την εν λόγω DBCC εντολή θα έπρεπε να έχει δικαιώματα administrator ή ownership δικαιώματα. Αυτό ήταν ένα μεγάλο θέμα ιδιαίτερα με τα distributed queries όπου δεν είχαμε δικαιώματα στους remote tables που εμπλέκονταν σε αυτά. Πλέον αυτό μπορεί να γίνει αρκεί ο χρήστης να έχει SELECT permissions σε όλες τα πεδία αυτών. Φυσικά για αυτούς που δεν το θέλουν αυτό και επιθυμούν την γνωστή συμπεριφορά υπάρχει το TF 9485 με το οποίο μπορούν να γυρίσουν σε αυτή.

Νew DMV -  sys.dm_db_stats_properties

Μια νέα dmv function κάνει την εμφάνιση της και με αυτή μπορούμε να αντλήσουμε  πληροφορίες για τα statistics σε ένα table. Θα μπορούσα να πω ότι μάλλον θα είναι ο αντικαταστάτης την DBCC SHOW_STATISTICS

Complete SQL Server Management Studio in Express edition

Όσοι έχουν Express έκδοση μέχρι τώρα είχαν την δυνατότητα να έχουν τον SSMS αλλά με συγκεκριμένες δυνατότητες. Πλέον αυτό φεύγει και θα έχουν όλες τις δυνατότητες που προσφέρει ο SSMS

SlipStream Full Installation

Για την βελτίωση της γνωστή διαδικασίας μας παρέχουν ένα pre-build slipstream image το οποίο αποτελείτε από ένα compressed self-extracting .exe και ένα “.box” playload file που περιέχει το SQL Server 2012 RTM image (Setup Image)  με το latest SP. Εκτελώντας το package αυτό τα δύο images γίνονται ένα και έτσι μπορείς να κάνεις όλα αυτά μαζί setup!!!

Business Intelligence

  • Αρκετά έχουν έρθει και στo BI όπως
  • Enable self-service BI as a natural part of users day-to-day activities in Excel 2013:
  • Access and mash-up data from any source (PowerPivot).
  • Stunning visualizations and data discovery (Power View).
  • Work with hundreds of millions of rows of data (powered by xVelocity in-memory technologies).
  • Discover, assess and audit user created spreadsheets via SharePoint Server 2013 Preview.
  • Share and collaborate on self-service BI assets via SharePoint Server 2013 Preview and SQL Server 2012 SP1.

Downloads

Το συγκεκριμένο SP1 – CTP4 μπορείτε να το κατεβάσετε και να το δοκιμάσετε από το link αυτό

SQL Server 2012 SP1 Express

Αν κάποιος θέλει να κατεβάσει την SQL Server 2012 SP1 Express έκδοση μπορεί να το κάνει από το link αυτό

SQL Server 2012 SP1 CTP4 Feature Pack

Τέλος μαζί με όλα τα παραπάνω έχουμε στην διάθεση μας και τα Microsoft® SQL Server® 2012 SP1 Community Technology Preview Feature Pack τα οποία μπορεί κάπιος να τα κατεβάσει από το link αυτό