News - 09 Nov 2019

Big news for SQL Server 2019 Standard Edition supported features

SQL Server 2019 Standard Edition now has additional new capabilities.

Article - 08 Nov 2019

How to interpreting the results of DMV sys.dm_os_performance_counters

Η καθημερινότητα ενός DBA μόνο απλή δεν είναι, αν και πολλοί πιστεύουν αυτό. Καθημερινά πρέπει να φροντίζει ώστε τα instance/databases του να είναι σε εύρυθμη λειτουργία.

Article - 03 Nov 2019

How to find the instance up time

Αρκετές φορές θέλεις να δεις πόσο χρόνο ένα SQL Server instance είναι ενεργό ή να δεις πότε έχει γίνει τελευταία φορά restart

Connect / Explore / Learn

Join Us

A community for Greek professionals who use the Microsoft Data Platform

Article - 20 Oct 2019

Useful Extended Events scenarios

Είναι γνωστό, εδώ και 7 χρόνια, ότι ο SQL Server Profiler είναι σε κατάσταση απόσυρσης και ότι ο διάδοχος τους είναι τα Extended Events. Με αυτά μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα που μας βοηθούν στον εντοπισμό και την επίλυση προβλημάτων.

Video - 05 Oct 2019

How to use SQL Server Replication to update a DW near to real time

Σε αυτό το επεισόδιο SQL Server in Greek εξηγούμε πως μπορεί κάποιος να ενημερώνει ένα SQL Server DW σχεδόν άμεσα.

Video - 04 Oct 2019

Estimate Memory Size for a Analysis Services Tabular Model

Σε αυτό το επεισόδιο SQL Server in Greek εξηγούμε πως μπορεί κάποιος να βρει πόση μνήμη χρειάζεται ένα model σε Analysis Tabular mode.


News - 24 Sep 2019

SQL Server Management Studio 18.3 is now generally available

Today we’re announcing the release of SQL Server Management Studio (SSMS) 18.3. For this update, while we added some features, our focus was primarily on fundamentals such as stability, reliability, and performance.

News - 24 Sep 2019

Hot Patching SQL Server Engine in Azure SQL Database

Azure SQL Database is evergreen, meaning that it always has the latest version of the SQL engine, but maintaining this evergreen state requires periodic updates to the service that can take the database offline for a second.

News - 10 Sep 2019

The September release of Azure Data Studio is now available

Today were announcing the September release of Azure Data Studio is now available.


Article - 08 Sep 2019

How to not make a disaster view

Όλοι γνωρίζουμε ότι ένα view είναι ένα stored query expression το οποίο ορίζει τι θα επιστρέφει το συγκεκριμένο view. Με απλά λόγια είναι ένα SELECT statement. Όμως τις φτιάχνουμε σωστά ώστε να δουλεύουν και σωστά;

News - 04 Sep 2019

SQL Server 2019: Not your Grandpa's SQL Server

If you have been keeping up with what's new in the land of SQL Server, you probably know we have been working on a new release called SQL Server 2019. - Article by Bob Ward - Principal Architect at Microsoft

News - 30 Aug 2019

Azure Feature Pack 1.14.0 released with Azure Data Lake Storage Gen2 Support

Azure Feature Pack 1.14.0 is here, which enables you to connect to Azure Data Lake Storage Gen2 (ADLS Gen2).


News - 29 Aug 2019

SQL Server 2019 release candidate refresh with Big Data Clusters

In continuation with our announcement of SQL Server 2019 release candidate last week, we’re announcing that the release candidate refresh for SQL Server 2019 is now available to download. The release candidate now includes bits for Big Data Clusters in SQL Server 2019 in this refresh.

News - 29 Aug 2019

SQL Server 2019 release candidate refresh with Big Data Clusters

In continuation with our announcement of SQL Server 2019 release candidate last week, we’re announcing that the release candidate refresh for SQL Server 2019 is now available to download. The release candidate now includes bits for Big Data Clusters in SQL Server 2019 in this refresh.

Article - 28 Aug 2019

Azure Data Studio – My Experience

Όταν ασχολείσαι με το SQL Server 24 χρόνια έχεις μάθει να κάνεις πράγματα από συνήθεια. Αυτή η συνήθεια δεν είναι κακή αρκεί να έχεις τα αυτιά και τα μάτια σου ανοικτά στο μέλλον.


Article - 27 Aug 2019

Analyze Actual Execution Plan option

Δεν αποτελεί έκπληξη κάποιο query σε περιβάλλον παραγωγής να έχει πρόβλημα performance και πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό. Έχουμε πολλές επιλογές και εργαλεία στην διάθεση μας για να επιτύχουμε αυτό.

Article - 26 Aug 2019

Get Actual Execution Plan ASAP

Δεν είναι λίγες οι φορές που έχεις ένα query που παίρνει ώρα για να εκτελεστεί καθώς επιστρέφει μεγάλο αριθμό από εγγραφές και θέλεις να δεις το actual execution plan χωρίς να σε ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα.

Article - 21 Aug 2019

Database Mail Administration Summary

Το DBMail είναι κάτι που χρόνια έχουμε στον SQL Server και βασικό σκοπό έχει να στέλνει notifications είτε από alerts είτε από jobs. Φυσικά μπορείς να κάνεις και άλλα πράγματα αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση αντικαταστάτης ενός mail server.


News - 16 Aug 2019

Behind the Scenes on OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY

Article by Pam Lahoud Microsoft

News - 15 Aug 2019

The August release of Azure Data Studio is now available

Today we’re announcing the August release of Azure Data Studio is now available.

Article - 20 Jul 2019

How to clone / move logins to another server

Δεν είναι λίγες οι φορές που χρειάζεται να μεταφέρεις logins από ένα SQL Server σε ένα άλλον. Οι λόγοι είναι αρκετοί για να θέλεις να κάνεις κάτι τέτοιο όπως Database Replication, Always On Availability groups, Log Shipping etc.


Explore everything has to offer at pass.org

PASS is your invitation to a global community of over 250,000 like-minded data professionals who leverage the Microsoft Data Platform. Becoming a member unlocks incredible year-round learning and professional development opportunities, virtual webinars, in-person networking, and mentorship.

Video - 24 Jun 2019

The Art of Query optimization

Σε αυτό το επεισόδιο SQL Server in Greek εξηγούμε γιατί το query optimization δεν είναι μια απλή διαδικασία αλλά απαιτεί γνώση της αρχιτεκτονικής του SQL Server και εμπειρία

Video - 23 Jun 2019

Tally tables in SQL Server

Σε αυτό το επεισόδιο SQL Server in Greek εξηγούμε τα tally tables και δείχνουμε μερικές από τις χρήσεις τους στο SQL Server

News - 11 Jun 2019

Announcing preview of Azure Data Share

Azure Data Share maximizes access to simple and safe data sharing for organizations in many industries. For example, retailers can leverage Azure Data Share to easily share sales inventory and demographic data for demand forecasting and price optimization with their suppliers.


Article - 22 May 2019

Discover Orphaned Domain Logins using sp_validatelogins

Ένα περιβάλλον παραγωγής δεν είναι ποτέ το ίδιο κατά την διάρκεια λειτουργίας του και αυτό είναι φυσιολογικό καθώς οι ανάγκες οδηγούν στις μεταβολές του. Ένα σημείο που αλλάζει συχνά είναι η δικαιοδοσία των χρηστών.

Article - 06 May 2019

Create re-usable temp table using dynamic T-SQL

Δεν είναι λίγες οι φορές που χρειάζεται να δημιουργήσουμε ένα temp table δυναμικά καθώς δεν γνωρίζουμε εξ’ αρχής την δομή του είτε σε μια stored procedure είτε σε ένα script.

Article - 18 Apr 2019

Get query results in HTML Table

Πόσες φορές θέλεις να πάρεις τα αποτελέσματα ενός query σε html table γιατί απλά θέλεις να τα βάλεις σε μια σελίδα ή στο blog σου;


Article - 16 Apr 2019

The sys.dm_server_registry DMV

Δεν είναι λίγες οι φορές που θέλουμε για ένα SQL Server instance να δούμε πληροφορίες που αφορούν τα services, network configuration, startup trace flags, version και πολλά ακόμα και καταφεύγουμε στον SQL Configuration Manager.

Article - 12 Apr 2019

The sys.dm_exec_query_stats DMV

Ένα από τα πράγματα που κάνω στην δουλειά μου είναι πηγαίνω σε πελάτες και να τους βοηθάω να λύσουν τα προβλήματα τους. Αυτό σημαίνει ότι έρχομαι αντιμέτωπος με instances που δεν γνωρίζω και πρέπει να μάθω για αυτά. Έτσι εκτελώ αρκετά scripts που έχω γράψει για να συλλέξω τις πληροφορίες που θέλω.

News - 28 Mar 2019

SQL Server Management Studio 18.0 Release Candidate 1 is now available

As we get closer to the General Availability of SQL Server Management Studio (SSMS) 18, we have decided to have a quick release of the Release Candidate (RC) build. You can download SSMS 18.0 RC1 today and for more details on what’s included, please see the Release Notes.


News - 27 Mar 2019

SQL Server 2019 community technology preview 2.4 is now available

Continuing with our monthly release cadence, we’re excited to announce the release of SQL Server 2019 community technology Preview 2.4.

News - 26 Mar 2019

What’s new for SQL Server 2019 Analysis Services CTP 2.4

We are excited to announce the public CTP 2.4 of SQL Server 2019 Analysis Services. This public preview includes the following enhancements for Analysis Services tabular models.

Article - 18 Feb 2019

Sizing the Analysis Server for Tabular model correctly

Η επιλογή του hardware με σκοπό να εξυπηρετήσει SQL Server Analysis Services Tabular model είναι κάτι που πρέπει να γίνει με προσοχή καθώς οι απαιτήσεις που αυτό έχει είναι παντελώς διαφορετικές από τις ανάγκες που έχει ένα Multidimensional model ή ένα relational engine.


Follow us in
PASS chapter logo

The Official PASS Local Group for Greece

sql school greece logo
© 2010-2019 All rights reserved